ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา

ตามที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565 นั้น

บัดนี้ การสอบคัดเลือกบุคคลในตำแหน่งดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

รายละเอียดดังประกาศคผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา แนบ

 

 

Related Articles

ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขานิติศาสตร์

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา

Cookie Policy

This website uses cookies that are necessary to its functioning and required to achieve the purposes illustrated in the privacy policy. By accepting this OR scrolling this page OR continuing to browse, you agree to our Cookies Policy

Contact us
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา 90110
โทร : 0-7428-2500
 
Faculty of Law Prince of Songkla University
Hatyai Songkla Thailand 90110
Phone : (+66)7428-2500
E-mail : law@psu.ac.th
Website : www.law.psu.ac.th