คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศรับสมัครผู้อบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองที่ ก.ศป. รับรอง รุ่นที่ 4 (หาดใหญ่)

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประกาศรับสมัครผู้อบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองที่ ก.ศป. รับรอง รุ่นที่ 4 (หาดใหญ่)
 
อบรมแบบวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 09.00 - 16.00 น.
 
อบรมแบบ onsite สถานที่อบรม คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
>>>ภาควิชาการ+ภาคปฏิบัติ(ต่อเนื่อง)
▶▶▶สมัครวันนี้ - 30 มิ.ย. 66
 
>>>ภาควิชาการ
▶▶▶สมัครวันนี้ - 30 มิ.ย. 66
 
>>>ภาคปฏิบัติ
▶▶▶สมัครวันนี้ - 31 ม.ค. 67 ( สำหรับผู้สมัครเฉพาะภาคปฏิบัติ )
 
• สมัครออนไลน์ได้ที่ : https://forms.gle/vtjXEicTHUpdixXY6
 
ดาวน์โหลดใบสมัคร หรือติดต่อขอรับใบสมัครและสมัครด้วยตนเองได้ที่
PSU Law Clinic - สำนักบริการทางกฎหมายเพื่อสังคม คณะนิติศาสตร์ ม.อ.
ชั้น 1 อาคารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ในวันและเวลาราชการ
 
▶▶▶หลักฐานประกอบการสมัคร
 
สมัครออนไลน์ให้เตรียมไฟล์เอกสารในรูปไฟล์ภาพ หรือ PDF ดังนี้
>สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยราชการ
>สำเนาใบเปลี่ยน ชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
>สำเนาใบปริญญาบัตร หรือสำเนาใบแสดงผลการเรียนในระดับปริญญาตรี 1 ฉบับ
>ภาพถ่าย (สามารถใช้ภาพถ่ายนอกจากภาพหน้าตรงได้ และกรุณาใช้ภาพถ่ายที่มีความละเอียดเหมาะสม)
 
สมัครด้วยตนเอง (ดาวน์โหลดใบสมัคร)
>ใบสมัคร
>สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยราชการ
>สำเนาใบเปลี่ยน ชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
>สำเนาใบปริญญาบัตร หรือสำเนาใบแสดงผลการเรียนในระดับปริญญาตรี 1 ฉบับ
>ภาพถ่าย
 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักบริการทางกฎหมายเพื่อสังคม คณะนิติศาสตร์ ม.อ.
โทร.074-282-506 , 074-282524
 
 
 
 
 
 

Related Articles

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครนักศึกษา หลักสูตรปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ 1

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าฝึกอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง ที่ ก.ศป. รับรอง รุ่นที่ 3 (หาดใหญ่) และ รุ่นที่ 2 (ภูเก็ต)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าฝึกอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง ที่ ก.ศป. รับรอง รุ่นที่ 3 (หาดใหญ่) และ รุ่นที่ 2 (ภูเก็ต) รอบเพิ่มเติม

Cookie Policy

This website uses cookies that are necessary to its functioning and required to achieve the purposes illustrated in the privacy policy. By accepting this OR scrolling this page OR continuing to browse, you agree to our Cookies Policy

Contact us
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา 90110
โทร : 0-7428-2500
 
Faculty of Law Prince of Songkla University
Hatyai Songkla Thailand 90110
Phone : (+66)7428-2500
E-mail : law@psu.ac.th
Website : www.law.psu.ac.th