ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิเข้าศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ข้อปฏิบัติการรายงานตัวเข้าศึกษาของนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

 

ให้นักศึกษาใหม่ศึกษาและปฏิบัติตามขั้นตอนที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดไว้ใน

https://grad.psu.ac.th/th/news/admission/document/1154-pr.html

 

{aridoc engine="pdfjs" width="100%" height="900px"}images//content/PDF/LLM/NoticeNewStudent65.pdf{/aridoc}

 

{aridoc engine="pdfjs" width="100%" height="900px"}images//content/PDF/LLM/doc.pdf{/aridoc}

Related Articles

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครนักศึกษา หลักสูตรปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ 1

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าฝึกอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง ที่ ก.ศป. รับรอง รุ่นที่ 3 (หาดใหญ่) และ รุ่นที่ 2 (ภูเก็ต)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าฝึกอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง ที่ ก.ศป. รับรอง รุ่นที่ 3 (หาดใหญ่) และ รุ่นที่ 2 (ภูเก็ต) รอบเพิ่มเติม

Cookie Policy

This website uses cookies that are necessary to its functioning and required to achieve the purposes illustrated in the privacy policy. By accepting this OR scrolling this page OR continuing to browse, you agree to our Cookies Policy

Contact us
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา 90110
โทร : 0-7428-2500
 
Faculty of Law Prince of Songkla University
Hatyai Songkla Thailand 90110
Phone : (+66)7428-2500
E-mail : law@psu.ac.th
Website : www.law.psu.ac.th