คณะนิติศาสตร์ รับสมัครผู้เข้าร่วมแข่งขัน PSU LAW Moot Court Competition 2022

Loading...

 

 

 

 

 

 

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครทีมเข้าร่วมแข่งขัน

ในโครงการแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ ประจําปีการศึกษา 2565

PSU LAW MOOT COURT COMPETITION 2022

จัดโดย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ร่วมกับ ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

 

คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน

1.   ผู้สมัครจะต้องเป็นนิสิต นักศึกษาคณะนิติศาสตร์หรือคณะรัฐศาสตร์ ระดับปริญญาตรีจากสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศไทยไม่จำกัดอายุ

2.   ผู้สมัครจะต้องเป็นตัวแทนจากสถาบันระดับอุดมศึกษา โดยสถาบันเป็นผู้ส่งเข้าแข่งขันสถาบันละ 1 ทีม จำนวนสมาชิก 2-3 คน กรณีมหาวิทยาลัยใดมีคณะนิติศาสตร์มากกว่าหนึ่งวิทยาเขตให้ส่งตัวแทนแข่งขันได้วิทยาเขตละ 1 ทีม

  แต่ละรอบการแข่งขัน ทีมที่มีสมาชิก 3 คน สามารถส่งผู้เข้าแข่งขันแถลงได้ไม่เกิน 2 คน แต่สามารถเปลี่ยนตัวผู้แถลงในการแข่งขันรอบถัดไปได้ 

 

การส่งวีดีโอและคำแถลงการณ์รอบคัดเลือก

ผู้เข้าแข่งขันจะต้องส่งคำแถลงการณ์ทั้งในส่วนของคำแถลงเป็นลายลักษณ์อักษร (พร้อมแนบหลักฐานอ้างอิงหมาย จ. หมาย ล.) และวิดีโอแถลงการณ์ (video) ให้กรรมการจัดการแข่งขันภายในวันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 23.59 น. โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ผู้สมัครเข้าแข่งขันในรอบคัดเลือกส่งไฟล์คำแถลงการณ์แบบลายลักษณ์อักษรและบันทึก VDO การแถลงการณ์ด้วยวาจา ดังนี้

        - ให้ผู้สมัครทำการอัพโหลดคลิป VDO บันทึกการแถลงการณ์ผ่านทาง google drive / one drive / YouTube / Vimeo หรือช่องทางอื่น ๆ และแนบลิงค์ส่งมายังคณะกรรมการผ่านทางแบบฟอร์มรับสมัคร ( https://bit.ly/3PgGkoJ )

 

กำหนดการแข่งขัน

สมัครลงทะเบียนทีม และส่งวิดีโอแถลงการณ์และคำแถลงแบบลายลักษณ์อักษร

สมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ https://bit.ly/3PgGkoJ

วันนี้ - 4 สิงหาคม 2565 (ภายในเวลา 23.59)

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบ 4 ทีมสุดท้าย

8 สิงหาคม 2565

 

การแข่งขันในรอบสุดท้าย ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

17 สิงหาคม 2565

 

รายละเอียดโครงการและโจทย์การแข่งขัน

 

Loading...

 

 

Related Articles

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครนักศึกษา หลักสูตรปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ 1

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าฝึกอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง ที่ ก.ศป. รับรอง รุ่นที่ 3 (หาดใหญ่) และ รุ่นที่ 2 (ภูเก็ต)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าฝึกอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง ที่ ก.ศป. รับรอง รุ่นที่ 3 (หาดใหญ่) และ รุ่นที่ 2 (ภูเก็ต) รอบเพิ่มเติม

Cookie Policy

This website uses cookies that are necessary to its functioning and required to achieve the purposes illustrated in the privacy policy. By accepting this OR scrolling this page OR continuing to browse, you agree to our Cookies Policy

Contact us
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา 90110
โทร : 0-7428-2500
 
Faculty of Law Prince of Songkla University
Hatyai Songkla Thailand 90110
Phone : (+66)7428-2500
E-mail : law@psu.ac.th
Website : www.law.psu.ac.th