คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เข้าศึกษาในโครงการ Pre-College

 

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รับสมัครนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เข้าศึกษาในโครงการ Pre-College

คุณสมบัติผู้สมัคร
- เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
- ลงทะเบียนเป็นผู้เรียนใน psu next u แล้ว (https://reg.psu.ac.th/psunextu/)

รูปแบบการเรียนการสอน
- เรียนผ่านระบบออนไลน์ในวันเสาร์ และวัดผลการสอบปลายภาคแบบออนไซต์ ในวันและเวลานอกราชการ

- หลักฐานการสมัคร
หนังสือรับรองสถานะการเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาของตน

เมื่อเรียนแล้ว สามารถสะสมผลการเรียนในคลังหน่วยกิตของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ตลอดชีวิต และหากเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ก็สามารถนำมาเทียบโอนหน่วยกิตได้

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง วันที่ 15 กรกฎาคม 2565

สมัครออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/tXasU9MiYmzYx4Ds6 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 28 มิถุนายน 2565 ทางเว็บไซต์ www.law.psu.ac.th

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ลงทะเบียนสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชา 870-101 ชุดวิชาความรู้พื้นฐานและทักษะที่จําเป็นสําหรับผู้เริ่มต้นศึกษากฎหมาย พร้อมชำระเงินที่เวปไซต์ของ PSU next-U (https://reg.psu.ac.th/psunextu/)

เริ่มเรียน 23 กรกฏาคม 2565 (เวลา 9.00น.-11.50น. และ 13.00น.-14.50น.)

ค่าธรรมเนียม 1,500 บาท (ค่าเรียน 300บาท/หน่วยกิต )

หากจำนวนผู้สมัครไม่เป็นไปตามที่คณะนิติศาสตร์กำหนดจะมีการพิจารณาการเปิดโครงการอีกครั้ง

ติดต่อสอบถามรายละเอียด เบอร์โทรศัพท์ 074-282515

Related Articles

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครนักศึกษา หลักสูตรปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ 1

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าฝึกอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง ที่ ก.ศป. รับรอง รุ่นที่ 3 (หาดใหญ่) และ รุ่นที่ 2 (ภูเก็ต)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าฝึกอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง ที่ ก.ศป. รับรอง รุ่นที่ 3 (หาดใหญ่) และ รุ่นที่ 2 (ภูเก็ต) รอบเพิ่มเติม

Cookie Policy

This website uses cookies that are necessary to its functioning and required to achieve the purposes illustrated in the privacy policy. By accepting this OR scrolling this page OR continuing to browse, you agree to our Cookies Policy

Contact us
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา 90110
โทร : 0-7428-2500
 
Faculty of Law Prince of Songkla University
Hatyai Songkla Thailand 90110
Phone : (+66)7428-2500
E-mail : law@psu.ac.th
Website : www.law.psu.ac.th