เชิญชวนบุคลากรสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมงานเสวนาวิชาการ “การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล: ความพร้อมและโอกาสของสถาบันอุดมศึกษา”

สำนักให้บริการทางกฎหมายเพื่อสังคมคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เชิญชวนบุคลากรสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมงานเสวนาวิชาการในหัวข้อ
 
“การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล : ความพร้อมและโอกาสของสถาบันอุดมศึกษา”
 
วิทยากรโดย
 
• อาจารย์ฐิติรัตน์ ทิพย์สัมฤทธิ์กุล อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ดร.ปิติ เอี่ยมจำรูญลาภ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• คุณรับขวัญ ชลดำรงค์กุล Chief Legal officer & Co-founder บริษัท อีซี่ คอมพานี กร๊ป จำกัด
 
ดำเนินรายการโดย
 
• ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรินรัตน์ แก้วทอง อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
========================
 
วันอังคารที่ 1 มีนาคม 2565 เวลา 13.30-16.30 น.
 
ผ่านระบบ Zoom Meeting (โดยไม่มีค่าใช้จ่าย) จำกัดจำนวน 300 users
 
ผู้สนใจร่วมงานลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ - จนกว่าจะเต็ม https://bit.ly/3LbuGKu
(เมื่อลงทะเบียนจะได้รับ Link เข้าร่วมอัตโนมัติ ผ่านทาง E-mail ที่ใช้ในการลงทะเบียน)
 
========================
 

Related Articles

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครนักศึกษา หลักสูตรปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ 1

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าฝึกอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง ที่ ก.ศป. รับรอง รุ่นที่ 3 (หาดใหญ่) และ รุ่นที่ 2 (ภูเก็ต)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าฝึกอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง ที่ ก.ศป. รับรอง รุ่นที่ 3 (หาดใหญ่) และ รุ่นที่ 2 (ภูเก็ต) รอบเพิ่มเติม

Cookie Policy

This website uses cookies that are necessary to its functioning and required to achieve the purposes illustrated in the privacy policy. By accepting this OR scrolling this page OR continuing to browse, you agree to our Cookies Policy

Contact us
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา 90110
โทร : 0-7428-2500
 
Faculty of Law Prince of Songkla University
Hatyai Songkla Thailand 90110
Phone : (+66)7428-2500
E-mail : law@psu.ac.th
Website : www.law.psu.ac.th