วารสารกฎหมายสงขลานครินทร์ เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสาร เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี คณะนิติศาสตร์ เพื่อลงตีพิมพ์วารสารกฎหมายสงขลานครินทร์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 1

⚖️วารสารกฎหมายสงขลานครินทร์
📌เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสาร📌
เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี คณะนิติศาสตร์
เพื่อลงตีพิมพ์วารสารกฎหมายสงขลานครินทร์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 1
 
******************************
1. เปิดรับบทความวิจัย บทความวิชาการ บทวิจารณ์หนังสือหรือผลงานวิชาการอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับกฎหมาย
หรือเกี่ยวกับการปรับใช้ศาสตร์แขนงต่าง ๆ กับกฎหมาย
 
2. ฟรีค่าธรรมเนียมตอบรับตีพิมพ์บทความ + โดยผู้เขียนแนบแบบฟอร์มยกเว้นค่าธรรมเนียม
 
3. 20 บทความแรกที่ได้รับการตอบรับตีพิมพ์ สำหรับบุคคลภายนอก จะได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท / บทความ
 
4. เปิดรับบทความตั้งแต่ วันนี้ - 13 พ.ย.65
 
5. ช่องทางการนำส่งบทความ https://so06.tci-thaijo.org/index.php/SLJ/about/submissions
 
******************************
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองบรรณาธิการวารสารกฎหมายสงขลานครินทร์ โทร.074-282520
 
 
 

Related Articles

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครนักศึกษา หลักสูตรปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ 1

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าฝึกอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง ที่ ก.ศป. รับรอง รุ่นที่ 3 (หาดใหญ่) และ รุ่นที่ 2 (ภูเก็ต)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าฝึกอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง ที่ ก.ศป. รับรอง รุ่นที่ 3 (หาดใหญ่) และ รุ่นที่ 2 (ภูเก็ต) รอบเพิ่มเติม

Cookie Policy

This website uses cookies that are necessary to its functioning and required to achieve the purposes illustrated in the privacy policy. By accepting this OR scrolling this page OR continuing to browse, you agree to our Cookies Policy

Contact us
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา 90110
โทร : 0-7428-2500
 
Faculty of Law Prince of Songkla University
Hatyai Songkla Thailand 90110
Phone : (+66)7428-2500
E-mail : law@psu.ac.th
Website : www.law.psu.ac.th